Projekt ERASMUS – Londyn – sprawozdanie Krystyny Izydor

Jako uczestniczka projektu Erasmus brałam udział w 14-dniowym kursie metodycznym w Londynie. Wyjazd do Wielkiej Brytanii dał mi możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego, poznania innowacyjnych metod nauczania oraz nowoczesnych form pracy, co zaowocowało podniesieniem poziomu kształcenia w mojej szkole. Była to również okazja do poszerzenia swoich horyzontów, poznania przepięknego Londynu .

Zebrane doświadczenia z pobytu w Anglii starałam się przekazać uczniom wykorzystując na lekcjach prezentacje, filmy i materiały zgromadzone w czasie kursu, co zachęcało moich uczniów do pogłębiania wiedzy na temat kultury i zwyczajów panujących w krajach anglojęzycznych i znacząco wpłynęło na większą motywację do nauki języka angielskiego.

Kurs obejmował 26×50 minut zajęć tygodniowo. Zajęcia w szkole prowadzone były w profesjonalny sposób, dobór zagadnień i niezwykle interesująca forma szkolenia pozwalają na doskonałą ocenę kursu. Uczestnictwo w metodycznym kursie dla nauczycieli dało mi również możliwość spotkania nauczycieli z innych krajów, np. Turcja, Brazylia,Argentyna, Azerbejdżan, i wymiany doświadczeń zawodowych z nimi, dyskusji o ich systemach edukacji, problemach i stosowanych rozwiązaniach. Dzięki temu nastąpiła wymiana najlepszych praktyk pedagogicznych, nawiązały się nowe kontakty zawodowe, wzrosły kompetencje społeczne i kulturowe.

Wyjazd na zagraniczny kurs stanowił dla mnie wielką motywację do podejmowania nowych wyzwań w pracy z młodzieżą i próbowania swych sił w integrowaniu nauczania przyrody z językiem angielskim metodą CLIL.

Krystyna Izydor

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *