SP2 w kolejnym projekcie ERASMUS +

Tytuł projektu: CHANGE THE HUMAN MINDSET. THE WORLD IS NOT ONLY OURS.
Partnerskie kraje:
NIEMCY (Wolsfburg) – koordynator, Hiszpania (Hernan Cortes), Rumunia (Miercuera Ciurc), Turcja (Adana).
Czas trwania: 24 miesiące.
Budżet projektu dla szkoły: 27 586 Euro.

„Change the Human Mindset The World Ia not only ours” czyli: „Zmień ludzki sposób myślenia. Świat jest nie tylko nasz” – to hasło, kolejnego projektu unijnego Erasmus+ realizowanego pod patronatem Unii Europejskiej, w którym bierze udział SP2 Szamotuły. W zeszłym tygodniu odbyło się pierwsze anglojęzyczne spotkanie koordynatorów projektu z poszczególnych szkół, podczas którego zostały omówione założenia projektowe i podzielono między szkoły zadania. Naszą placówkę reprezentowała nauczycielka języka angielskiego Monika Paluch.

Celem projektu jest nawiązanie współpracy z innymi europejskimi szkołami z Hiszpanii, Turcji, Rumunii i Niemiec oraz wypracowanie skutecznych metod podnoszenia świadomości ekologicznej uczniów, rozwijanie postaw proekologicznych, poczucia odpowiedzialności za przyszłość naszej planety. Projekt stwarza możliwość podejmowania wspólnych działań przez dzieci i młodzieży z różnych krajów na rzecz zmniejszania zanieczyszczeń, odpowiedzialnego gospodarowania wodą i odpadami, zahamowania zmian klimatycznych i dostrzeżenia zagrożeń dla innych mieszkańców Ziemi oraz przyszłych pokoleń.

Obecnie realizacja zadań z uczniami zaprzyjaźnionych szkół odbywać się może tylko drogą internetową poprzez spotkania on-line, gdyż sytuacja globalna nie pozwala na wizyty w krajach partnerskich. Mamy jednak nadzieję, że niebawem do takiego spotkania dojdzie. Kiedy pandemia ustąpi, uczniowie naszej szkoły będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie ochrony środowiska podczas wyjazdów edukacyjnych do krajów partnerskich oraz goszcząc swych zagranicznych przyjaciół w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *