ERASMUS – MOBILNOŚĆ NAUCZYCIELI – ADANA, TURCJA

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach w poszukiwanie nowych, atrakcyjnych sposobów na poszerzanie wiedzy i horyzontów naszych uczniów, w dniach od 10 do 14 stycznia 2022r., delegacja w składzie: wicedyrektor szkoły Katarzyna Dobrychłop, koordynator projektu Monika Paluch oraz nauczycielka języka angielskiego Patrycja Łowigus, uczestniczyła w wymianie nauczycieli programu Erasmus+ „Change the Human Mindset – the world is not only ours” (Zmieniamy ludzki sposób myślenia – świat nie jest tylko nasz).

Program skupia się na kształtowaniu proekologicznych postaw wśród uczniów, umiejętności zdobywania i integracji wiedzy z różnych obszarów nauk przyrodniczych, ścisłych i technologii oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy przez inspirowanie młodzieży do samodzielnej twórczej pracy metodą projektu, jak również rozwijania zdolności inicjowania zmian, modernizacji i otwarcia na nowe rozwiązania.

Była to pierwsza międzynarodowa wymiana nauczycieli, którzy polecieli do tureckiej szkoły partnerskiej w Adanie, aby dzielić się doświadczeniami, brać udział w szkoleniach oraz wymienić się wnioskami. Do tej pory spotkania koordynatorów odbywały się online ze względu na sytuację pandemiczną a w spotkaniach online uczestniczyli: koordynator z Polski oraz koordynatorzy z państw partnerskich – Turcji, Niemiec, Rumunii i Hiszpanii. Obecnie sytuacja globalna poprawiła się na tyle, że odbyła się pierwsza mobilność nauczycieli a przed nami również mobilność uczniów państw partnerskich z opiekunami.

Podczas pobytu w Turcji, delegacja SP2 brała udział w licznych szkoleniach, prezentacjach i warsztatach. Były one związane z systemami kształcenia w poszczególnych państwach partnerskich, współpracą międzynarodową, projektami STEAM, zmianami w podstawach programowych oraz warsztatami praktycznymi. Ponadto delegacje wszystkich państw partnerskich wraz z koordynatorami projektu odwiedziły liczne placówki edukacyjne i brały udział w spotkaniach z uczniami oraz w obserwacji zajęć edukacyjnych. Była również okazja do wsparcia utalentowanych uczniów z centrum BILISEM, w którym to uczniowie wykonują różne projekty artystyczne, a prace można było zakupić przekazując datki na dofinansowanie centrum. Szkoła w Adanie, która była gospodarzem wizyty, przygotowała bogaty program artystyczny, podczas którego można było poznać elementy kultury tureckiej, rękodzieła, muzyki folk oraz podziwiać wystawę prac wykonanych przez uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach artystycznych dla dzieci uzdolnionych.

Podczas naszej wizyty w Turcji gospodarzom udało się zawrzeć w napiętym grafiku zadań projektowych czas na zwiedzanie. Dzięki temu nauczyciele, którzy reprezentowali szkoły partnerskie, mogli po powrocie podzielić się z uczniami wiedzą na temat odwiedzonych miejsc. Tu wymienić należy Kapadocję, Antiochię Syryjską w prowincji Hatay, która słynie z bogatych zbiorów mozaik rzymskich oraz bizantyjskich i oczywiście Adanę – miasto gospodarzy, w którym odwiedziliśmy piękne meczety oraz muzea, a wszystko to w atmosferze niebywałej gościnności.

Wymiana nauczycieli obfitowała w doświadczenia, którymi chcemy się dzielić zarówno z uczniami jak i nauczycielami. Kolejno mamy w planach wymianę uczniów, na którą już nie możemy się doczekać, a będzie miała miejsce jeszcze w tym roku. Część uczniów poznała już kolegów z państw partnerskich podczas spotkania online.

Dziękujemy panu dyrektorowi Sławomirowi Dyzertowi za zgłoszenie szkoły do projektu, dbałość o wszelkie wymogi formalne oraz za pomoc w organizacji wyjazdu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *