Podsumowujemy projekt unijny – ERASMUS+

Od czerwca 2018 r. do końca maja 2021 r. w ramach programu Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach realizowała projekt „Otwórzmy się na świat i ludzi”. Zorganizowano dla 12 nauczycieli kursy językowe oraz językowo-metodyczne w krajach europejskich: Malta, Cypr, Irlandia oraz Zjednoczone Królestwo. Szkolenia zapoczątkowały pracę nad wdrażaniem istotnych zmian w całej placówce. Udział w projekcie był szansą nie tylko na podniesienie kwalifikacji i doskonalenie posiadanych umiejętności przez pracowników, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz na nadanie jej europejskiego wymiaru.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem i ogólnymi celami, uczestnicy:

– podwyższyli swoje kwalifikacje i kompetencje językowe oraz metodyczne,

– poznali i nabyli praktyczne umiejętności dotyczące wykorzystania informacji o kulturze krajów europejskich,

– poznali nowoczesne metody pracy z uczniami, w tym integrację nauczania przedmiotowego z językowym – CLIL oraz nabyli praktyczne umiejętności wykorzystania podczas zajęć narzędzi TIK,

– rozwinęli swoje kompetencje w nawiązywaniu kontaktów ze szkołami europejskimi i ich nauczycielami,

– mogli zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną podczas szkolenia realizowanego przez kompetentnych trenerów i mentorów,

– zwiększyli motywację do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego.

Na początku kursów językowych uczestnicy odbyli testy i rozmowy z lektorem, na podstawie których został określony ich wyjściowy poziom językowy. Po zakończeniu mobilności na spotkaniach zespołu projektowego składali raporty, w jaki sposób prowadzą dalsze samokształcenie w zakresie językowym.

Po powrocie do kraju uczestnicy zdali członkom Rady Pedagogicznej sprawozdania z odbytych mobilności, przedstawili także swoje pomysły na wdrożenie poznanych metod pracy z zastosowaniem TIK, nauczania CLIL w szkole. Nauczyciele odbyli szereg szkoleń i warsztatów w ramach posiedzeń Rad Pedagogicznych oraz spotkań zespołów przedmiotowych, m.in. nauczyciele zapoznali się z pracą na platformie Moodele, programem eTwinning i Zoom Cloud Metting. Podczas wprowadzania nauczania zdalnego dzięki wcześniej opanowanej technologii wspierali nauczycieli, którzy nadal w tym zakresie mieli trudności. Dzięki tym działaniom nauczyciele rozwinęli umiejętności TIK, co zapewniło im możliwość prowadzenia lekcji online podczas pandemii.

Realizacji zadań projektowych sprzyja systematyczna rozbudowa bazy dydaktycznej o nowe tablice interaktywne, tablety i inne urządzenia cyfrowe przydatne w nauczaniu. W doposażeniu szkoły pomogły fundusze europejskie oraz środki pieniężne pozyskiwane na ten cel również z innych źródeł.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie wdrażają integrację nauczania swojego przedmiotu z nauczaniem języka angielskiego wprowadzając do swej pracy nauczanie CLIL. Elementy CLIL również są włączane w program zajęć pozalekcyjnych i klas I – III.

W wyniku projektu ERASMUS+ nauczyciele nawiązali kontakty ze szkołami europejskimi. Dzięki tej współpracy możliwy był udział uczniów klas sportowych w międzynarodowym turnieju piłki nożnej STRAHOV CUP w Pradze’2019. Rozwinęła się współpraca ze szkołą w Niemczech –wspólne sparingi były okazją do prowadzenia lekcji CLIL, wymiany trenerskimi metodami i planami szkoleniowymi. Uczniowie poszerzyli słownictwo oraz przypomnieli sobie zasady fair play. Zaplanowano szereg bezpośrednich spotkań młodzieży i kadry z różnych krajów, np. turniej w Monachium. Niestety, te zadania nie mogły być zrealizowane z powodu pandemii.

W czasie pierwszej fali pandemii nauczyciele SP2 zachęcali uczniów do udziału w spontanicznej akcji #NeverGiveUp, zainicjowanej przez uczestniczkę mobilności Patrycję Łowigus. Akcja miała na celu okazanie wsparcia zaprzyjaźnionej szkole we włoskim Castellarano za pomocą wspólnie śpiewanej piosenki  w wykonaniu Patrycji Łowigus i Paolo Iotti – nauczyciela z Włoch, którą można wysłuchać na kanale YouTube. Kolejny projekt współpracy ze szkołą w Castellarano polegał na wykonaniu świątecznej kartki z życzeniami w języku angielskim.

Podczas Światowego Tygodnia Sportu 2019 odbyły się wideokonferencje z uczniami zaprzyjaźnionej szkoły z Włoch i Kenii dotyczące sportowych zainteresowań uczniów oraz zdrowego stylu życia. W ramach szkolnego projektu: #BeActive, realizowanego w oparciu o nauczanie CLIL, odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego oraz wydarzenia towarzyszące: Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej i siatkowej, konferencja żywieniowa „Odżywianie młodego sportowca” oraz wystawa poświęcona zdrowej żywności. Była też wystawa fotograficzna „Psy – sportowcy” ukazująca psy husky podczas wyścigów w zaprzęgach.

W okresie trwania projektu Erasmus+ wzbogacono dotychczasowe działania składające się na  program Bardzo Młoda Kultura SP2 Szamotuły o zadania na rzecz kształtowania postaw otwartości i ciekawości świata wśród uczniów oraz wychowywania ich na aktywnych obywateli zjednoczonej Europy. Przykładem takich działań są lekcje, na które zapraszano muzyków promujących kulturę innych narodów (muzyka celtycka, włoska, niemiecka, hiszpańska). Takie niezapomniane spotkania organizowano z udziałem Przemysława Warzyniaka – polskiego Szkota grającego na szkockich dudach i fletach irlandzkich, Michała Zatora  – jedynego w Polsce harfisty; Tomasza Dolskiego – skrzypka, zdobywcy 3 miejsca programu Must Be the Music, który przybliżał uczniom muzykę klasyczną w nowoczesnym wykonaniu, muzykę z różnych stron świata oraz różnych epok; Artura Hoffmanna z zespołu Affabre Concinui, ukazującego wartość muzyki patriotycznej organizując jako nauczyciel SP2 Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej.

W szkole urządzane są wystawy plastyczne, promujące twórczość polskich artystów i artystów mieszkających za granicą. Danuta Krűger – zaprzyjaźniona ze szkołą malarka z Berlina, zorganizowała w auli szkolnej kilka wystaw oraz udostępniła swoje obrazy, by zdobiły wnętrze budynku. Dzieci pod jej kierunkiem poznawały techniki malarskie oraz nasiąkały twórczą atmosferą biorąc udział w warsztatach prowadzonych przez artystkę. Podczas wernisaży słuchały ciekawych opowieści o innych krajach europejskich, ich kulturze i zabytkach, z których płynęło przesłanie, że Europa to nasze wspólne miejsce do życia, a każdy kraj i jego mieszkańcy, choć mają nieco odmienną kulturę, są nam bliscy i powinniśmy ich szanować.

Szkoła organizuje cykliczne wydarzenia o charakterze proeuropejskim: Słoneczny Dzień Wiosny, Święto Szkoły oraz Pikniki Rodzinne. Podczas Pikniku Europejskiego uczniowie prezentowali unijne symbole, działania UE, flagi krajów UE, ich kulturę, potrawy… W corocznie odbywającej się akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” przedstawiali na scenie tradycje i zwyczaje europejskie związane z Bożym Narodzeniem, śpiewali w różnych językach kolędy. W trakcie tych wydarzeń szkoła promowała różnorodność kulturową i językową Europy oraz formy współpracy europejskiej.

To tylko niektóre przykłady działań związanych z projektem ERASMUS+. Podsumowując należy stwierdzić, że hasło przyświecające projektowi: „Otwórzmy się na świat i ludzi”  sprawdziło się w praktyce, a przyjęte cele mobilności zostały osiągnięte. Współpraca z partnerami zagranicznymi stała się integralną częścią funkcjonowania szkoły. Podjęte działania świadczą, że szkoła nabiera europejskiego wymiaru.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *